W związku z wycofaniem się przez „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. z wynajmu Hali Spacerowej, organizator z przyczyn od siebie niezależnych zmuszony jest do odwołania Festiwalu.